S knjižnico se učimo

Letos smo na šoli za enega od prednostnih ciljev, ki smo ga želeli razvijati pri učencih, izbrali bralno razumevanje. Prav zato smo se tudi pri urah KIZ (knjižnično informacijskih znanj), ki jih pripravita skupaj knjižničarka in učitelj posameznega predmeta, posebej posvetili temu. Nastalo je veliko primerov dobrih praks, pri katerih smo razvijali bralno razumevanje na malo drugačen način.

Raziskovanje vulkanov

Z učiteljico Marjeto sva pri geografiji pripravili uro pouka, pri kateri so učenci po literaturi iskali podatke o vulkanih in se ob tem naučili tudi pravilnega navajanja literature, nato pa je vsaka skupina svojo temo predstavila na zelo zanimiv način. Nekateri so odigrali dogodek, ki se je zgodil v Pompejih, spet drugi so se oglašali s terena in poročali, kako je izbruhnil Vezuv, imeli smo okroglo mizo na temo prednosti in slabosti vulkanov … Pred knjižnico pa smo potem postavili še razstavo o vulkanih, ob kateri se je ustavil marsikateri obiskovalec.

Spoznavanje členonožcev

Z učiteljico Sandro sva za učence pripravili naloge, pri katerih so se preizkusili v iskanju informacij o členonožcih. Učenci so najprej izžrebali sličico, ki je predstavljala temo, ki so jo raziskovali. Nato so sledile naloge, pri katerih so po skupinah v reviji Moj planet iskali zahtevane podatke o določeni skupini členonožcev. Če so nalogo rešili pravilno, so dobili nekaj delčkov sestavljanke in se podali na naslednjo nalogo, ki je poleg branja in iskanja podatkov, vključevala tudi iskanje gradiva po knjižnici in pravilno navajanje literature. Prav vsi so bili uspešni in na koncu prišli do končnega gesla, ki se je skrivalo v sestavljanki. Delo pa so nadaljevali še v razredu, kjer  je vsak naredil svojega členonožca. Pozneje smo pred knjižnico pripravili  razstavo, na kateri so obiskovalci lahko občudovali pajke, rake, čebele, metulje in druge členonožce ter bili nad izdelki zares navdušeni.

Raziskovalci

Še ena zanimiva ura, ki je bila učencem všeč in pri kateri so se preizkušali v bralnem razumevanju, je bila ura zgodovine pri osmošolcih na temo Raziskovalci. Zanje sva z učiteljico Marjeto pripravili lov za zakladom. Tudi tokrat so se razdelili na skupine in vsaka skupina se je podala na pot do zaklada. Preizkusili so se v iskanju po knjižnici, brali besedila iz knjig in v njih iskali odgovore na vprašanja ter pri vsaki nalogi prišli do kode, ki je odprla ključavnico škatle, v kateri so dobili navodila za naprej. Na koncu so vse skupine uspele priti do zaklada.

Pa še ostalo…

Poleg naštetih pa je bilo v knjižnici izvedenih še veliko drugih ur KIZ, pri katerih so učenci razvijali bralno razumevanje. Že v drugem razredu so v poučnih knjigah iskali podatke o živalih, tretješolci so delali plakate o življenjskih okoljih, četrtošolci referate pri naravoslovju in tehniki, četrtošolci in petošolci so spoznavali zanimivo revijo Moj planet, v kateri so iskali informacije o človeškem telesu, Sloveniji in nekaterih živalih, šestošolci so pri geografiji spoznavali celine, pa še bi lahko naštevali.