Knjižnični red

ČLANSTVO
Vsi učenci in zaposleni so člani šolske knjižnice. Članarine ni, izposoja je brezplačna. Učenci postanejo člani šolske knjižnice ob vpisu v 1. razred.

IZKAZNICA
Vsak učenec ob vpisu brezplačno prejme knjižno izkaznico, ki jo uporablja vsa leta šolanja. Izposoja je možna le z izkaznico. Če se kartica izgubi, se plača nadomestilo za novo kartico s ceno 1,5 eur. Namesto šolske knjižne izkaznice je možna tudi uporaba kartice Urbana ali katere druge kartice s črtno kodo na ime učenca.

ČAS ODPRTOSTI KNJIŽNICE
Šolska knjižnica je za izposojo odprta v skladu z urnikom, ki se določi ob začetku šolskega leta in je objavljen na vratih knjižnice ter na šolski spletni strani.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Uporabniki gradivo izposojajo praviloma za 14 dni in ga je možno (v kolikor ne gre za iskano gradivo: domače branje, knjige za Cankarjevo priznanje) podaljšati še za 14 dni. V primeru, da učenec z gradivom zamuja več kot 10 dni, si novega gradiva načeloma ne more izposoditi, dokler ne vrne zamujenega. Učenci si naenkrat lahko izposodijo največ 5 enot knjižničnega gradiva, razen v izjemnih primerih (referati, seminarske naloge, projekti). Vsak uporabnik si izposodi gradivo osebno.

ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Do knjižničnega gradiva imajo uporabniki odgovoren odnos, saj si vsak želi izposoditi nepoškodovano in čisto gradivo. Če uporabnik gradivo izgubi ali uniči, ga mora nadomestiti z novim. V kolikor gradivo na tržišču ni več dosegljivo, ga po dogovoru s knjižničarko nadomesti z drugim, vsebinsko enakovrednim gradivom.

OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE
V knjižnico ni dovoljeno prihajati v čevljih, prinašati hrane in pijače, prav tako ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov. Knjižnica je namenjena branju, pisanju domačih nalog, učenju, pisanju referatov in drugih nalog, zato pazimo, da s svojim obnašanjem ne motimo drugih pri njihovem delu. Kdor s svojim neprimernim vedenjem moti druge, mora knjižnico zapustiti.