Splošno o projektu

V šolskem letu 2009/2010 se je naša šola drugič vključila v projekt Evropska vas. Cilj projekta je spoznavati države Evropske unije in s tem spodbujati razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav ter hkrati zavedanje lastne identitete. V mesecu maju ob dnevu Evrope po vseh večjih mestih potekajo prireditve, na katerih šole predstavijo države Evropske unije s programom in razstavljenimi izdelki.

Naša šola letos raziskuje Belgijo in Nizozemsko. Z obema državama se spoznavamo preko celega šolskega leta pri pouku, tako da ju spoznavamo z različnih področij (glasba, literatura, zemljepis, zgodovina, umetnost … ), večjo pozornost pa projektu namenjamo v mesecih aprilu in maju.

16. aprila 2010 bomo na šoli pripravili prireditev, na kateri bomo skušali na čimbolj zanimiv način predstaviti obe državi.  Učenci se bodo udeležili tudi raznih delavnic, na katerih bodo obe državi spoznavali s tistega področja, ki jih najbolj zanima.  Vse izdelke, ki bodo nastali na delavnicah ter  skozi celo šolsko leto, bomo predstavili tudi na razstavi.

7. maja 2010, ko bodo po vsej Sloveniji potekale prireditve, se bo nekaj naših učencev udeležilo prireditve v Ljubljani na Hribarjevem nabrežju. Sodelovali bomo z dvema točkama ter obe državi predstavili tudi z izdelki na dveh stojnicah.