Novosti za učitelje

 • José Tola: Šolski astronomski atlas, Tehniška založba Slovenije

astronomski_atlasV knjigi je veliko ilustracij in številnih jedrnatih, a natančnih diagramov in preglednic, ki prikazujejo glavne lastnosti nebesnih teles, zgodovino preučevanja nebesnih teles, opazovalne instrumente ter mamljive dogodivščine njihovega raziskovanja in osvajanja. Ilustracije, ki predstavljajo jedro knjige, so dopolnjene s kratkimi razlagami in opisi, ki pripomorejo k razumevanju glavnih pojmov in idej.

 • CAJHEN, Nana: Slovenščina, Pravopis, zbirka Znam za več

pravopisVadnica je namenjena osnovnošolcem za hitro in učinkovito utrjevanje in nadgrajevanje znanja slovenskega pravopisa. Z njo se učenci bolje pripravijo na preizkuse in izboljšajo rabo jezika v vsakodnevnem življenju.
Vadnica je namenjena uporabi v vseh razredih osnovne šole.

Poglavja so razdeljena na tri dele:

  • strip, ki napove poglavje teme
  • povzetki in razlage z najpomembnejšimi pravili v posebnih okvirčkih
  • številne vaje z rešitvami
 • Michael Winterhoff: Zakaj postajajo naši otroci tirani, založba Učila

Zakaj postajajo naši otroci tirani

Avtor v svoji presenetljivi in hkrati zastrašujoči analizi razkriva čustveno zlorabo otrok in jo opremi z nazornimi primeri. Bodo podivjani malčki in otroci, ki terorizirajo vse v svoji bližini in ki sta jim spoštovanje staršev in učiteljev nepoznani, obvladovali svoje starše, bodo mladostniki sploh sposobni opravljati svoj poklic?… Več o knjigi…

 • Vsi se rodimo svobodni, založba Didakta

vsi se rodimo svobodniV slikanici je predstavljenih   30 členov Splošne deklaracije človekovih pravic. Poglavitni namen slikanice je,  pravice, ki so v deklaraciji ubesedene v pravnem jeziku, narediti razumljive in dostopne vsakomur, zlasti pa otrokom. Izšla je v sodelovanju z Amnesty International Slovenije. Ilustracije za knjigo so prispevali znani ilustratorji iz vseh koncev sveta.

 • Hans Christian Andersen: Pravljice, zbirka Domače branje, Mladinska knjiga