Novosti za učitelje


  • Album svetovnih književnikov, Svetovni sodobniki,  2. del, založba Mladinska knjiga

albumAlbum je nadaljevanje prvega dela istoimenske knjige. Nova izdaja predstavlja svetovne kanonizirane avtorje sodobne svetovne književnosti. V pričujoči monografiji tako lahko najdete: osnovne biografske in bibliografske podatke o avtorjih ter literarnovedne informacije, zanimive opise iz življenja posameznega književnika z anekdotami, kritike poznavalcev svetovne sodobne književnosti,  odlomke najuspešnejših in prepoznavnih del iz umetniškega opusa avtorjev,  bogato slikovno gradivo z najrazličnejših področij človekovega ustvarjalnega delovanja, kot so slikarstvo, film, gledališče in arhitektura, kar sodobnemu bralcu omogoča dejaven stik z vsebino.

  • Cerar, Miro: Kako sem otrokom razložil demokracijo, Cankarjeva založba

demokracijaPoleg razumljive in izčrpne razlage demokracije avtor v knjigi razloži še številne druge pojme, ki so povezani s to obliko družbene ureditve. Tako lahko izvemo, kaj pomeni totalitarizem, ki je popolno nasprotje demokracije, in kaj pomenijo izrazi, kot so politika, država, občina, ustava itn. Domišljene ilustracije pa na humoren način še dodatno pripomorejo k razumevanju povedanega. Knjiga je namenjena tako mladostnikom kot tudi njihovim staršem in učiteljem ter vsem, ki bi se radi poučili o stvareh, ki naj bi jih poznal vsak državljan.

  • Blanco Laura: Ena vrlina za vsak teden, založba Družina

ena vrlina za vsak tedenV knjigi je zbranih 100 iger, aktivnosti, razmišljanj za vzgojo vesti, človeških vrednot in etičnega obnašanja pri otrocih. Obravnava teme kot so: modrost, veselje, prijateljstvo, preprostost, samodisciplina, lepota, dobrota, ljubezen, enkratnost, ponižnost, zaupanje, nesebičnost, sprava, solidarnost, spoštovanje, odgovornost, velikodušnost, gostoljubnost …

  • HEACOX, Diane: Diferenciacija za uspeh vseh, založba Rokus

Knjiga predstavlja najboljše prakse diferenciacije in odgovore na vprašanja, kako:

  • pripravljati naloge, polne izzivov za vse učence, in prilagojene naloge;sestavljati fleksibilne učne skupine;
  • pravično ocenjevati diferencirane naloge;
  • ustvariti okolje, v katerem lahko učenci delajo različne stvari v različnem času;
  • usmerjati tako nadarjene učence kot tudi tiste z učnimi težavami ali s posebnimi potrebami;
  • usklajevati standarde znanja in zahteve učnega načrta s potrebami posameznikov.

Avtorica vas bo vodila k odkrivanju lastnih poti, po katerih boste diferencirali pouk v svojem tempu in osebnem slogu.