Novosti za učitelje

  • Jesper Juul in Helle Jensen: Od poslušnosti do  odgovornosti, založba Didakta

od poslusnosti do odgovornostiJesper Juul in Helle Jensen pokažeta, zakaj v vrtcih, šolah in doma  tako zelo potrebujemo novo razumevanje vzgoje in izobraževanja ter tudi kakšno naj bi to bilo. Pokažeta, da o uspešnosti vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli (in drugje) v največji meri odloča kakovost odnosa med učitelji oz. pedagogi, starši in otroki. Avtorja s pomočjo mnogih zgledov pokažeta, da je stara kultura poslušnosti tako v šoli kot v družini že dolgo neproduktivna in izpeta. Hkrati opozorita na resnične alternative, kakršni sta empatija in pouk, ki temelji na spoštovanju pravil, ter pokažeta, kakšen pomen ima v vzgoji in izobraževanju odgovornost. Spričo bogatih in desetletja dolgih izkušenj, na nazoren način pojasnita, kako naj odrasli razvijamo in krepimo odnosne kompetence – ta temeljni kamen nove kulture v pedagogiki. Več o knjigi

  • Da sije sonce: didaktične igre za razvoj otrokovih kompetenc na področju preprečevanja zasvojenosti, Zavod RS za šolstvo

  • Spoznajmo države EU, založba Didakta

slovenijaV kompletu desetih knjig so predstavljene države, ki so se leta 2004 pridružile Evropski uniji: Slovenija, Slovaška, Ciper, Malta, Latvija, Estonija, Litva, Madžarska, Poljska in Češka – vsaka v svoji knjigi. Namenjene so mladim, da bi bolje spoznali našo novo skupno domovino. V vsaki knjigi so predstavljeni: zgodovina, pokrajine, mesta in kraji, ljudje in kultura, izobraževanje, kulinarika, promet, gospodarstvo, turizem in narava. Privlačni opisi, prilagojeni starosti mladostnikov, in bogato slikovno gradivo zagotavljajo, da bodo knjige mladi z veseljem jemali v roke in spoznavali značilnosti držav, morda pa se celo odločili, da bodo tja odpotovali kot turisti. Na ta način pripomorejo h krepitvi zavesti o skupni evropski domovini.

  • Nataša Pirih Svetina: A, B,  C … 1,2,3, gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete
  • Lambert Nicole: Evropejčki, založba Didakta

evropejckiTa obsežna in duhovita knjiga, izrednega formata, je namenjena otrokom v vrtcu in osnovni šoli, saj posamezni narod predstavlja skozi drobne običaje, navade in vsakdanje stvari, hkrati pa skozi otroške oči opisuje tudi vse pomembnejše naravne in kulturne znamenitosti vsake posamezne države, ki je vključena v Evropsko unijo. Knjiga je za otroke izrednega didaktičnega pomena, saj si pridobijo osnovno razumevanje koncepta Evropske unije, spoznajo bistvene lastnosti držav in narodov Evropske unije, poleg tega pa krepi medkulturni dialog, razumevanje in spoštovanje drugačnosti. Več o knjigi…

  • Peštaj Martina: Bukvožerček + Bukvožer (komplet 4xDVD), Založba kaset in plošč RTV Slovenija

Bukvozercek1

V želji po širjenju bralne kulture med osnovnošolskimi otroci pripravlja Otroški in mladinski program Televizije Slovenija od leta 2006 naprej s  pomočjo Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo Knjižnice Otona Župančiča – Mestne knjižnice Ljubljana in ob podpori Ministrstva za kulturo oddaje Bukvožerček za prvo triletje osnovne šole in Bukvožer za drugo in tretje triletje osnovne šole. Avtorica oddaje je Martina Peštaj, režiser pa je popularni Marko Naberšnik (Petelinji zajtrk). Ustvarjalci oddaje  želijo otroke spodbuditi, da bi pogosteje in z večjim veseljem posegali po knjigah, zgodbe med platnicami pa navdušeno pripovedovali naprej. Vsaka oddaja predstavi otroško oziroma mladinsko knjigo, ki so jih izbrali strokovnjaki za tovrstno literaturo. Posebnost Bukvožerčka oziroma Bukvožerja je, da knjige v vsaki oddaji predstavljajo šolarji iz njim ustreznega triletja osnovne šole, ki skušajo na svoj način k branju privabiti svoje vrstnike. Na DVD-jih je zbranih 30 Bukvožerčkov za 1. triletje in po 20 Bukvožerjev za 2. in 3. triletje osnovne šole.

  • Bregar Lavra:  Mala šola otrokovih pravic: učenje otrokovih pravic v vrtcu in prvih treh razredih osnovne šole, Društvo Unicef Slovenija

Unicef igra pomembno vlogo pri zaščiti in promociji otrokovih pravic. Skrbi za preživetje in kakovosten razvoj otrok v zgodnjem otroštvu, zagotavlja jim možnosti za vključevanje v osnovno izobraževanje, ščiti otroke pred zapostavljanjem, diskriminacijo, nasiljem, izkoriščanjem, zlorabami… Priročnik je polaganje temeljev razumevanja omenjenih tematik pri otrocih. Je pa tudi naložba v nadaljni razvoj , saj že zelo majhni otroci na svoj način razumejo zahtevne koncepte kot so pravice, enakopravnost, solidarnost… Z uporabo priročnika se ognemo zgodnjemu oblikovanju predsodkov in negativnim stereotipom.

Priročniku je priložena tudi Konvencija o otrokovih pravicah.