Novosti za učitelje

  • Čustvena inteligenca otrok, Tehniška založba Slovenije

Knjiga obravnava pet sklopov čustvenih sposobnosti, v vsakem poglavju enega: zavedanje čustev, obvladovanje čustev, čustvena samostojnost, čustveno-socialne veščine ter veščine za čustveno blaginjo. Vsako poglavje prinaša številne vaje, s katerimi učitelji in starši lahko otrokom pomagajo razvijati njihovo čustveno inteligenco. Vedeti moramo, da čustvene inteligence ni lahko pridobiti niti poučevati. Potrebne so vaje in veliko prakse. Zaradi tega je knjiga Vaje za razvijanje čustvene inteligence pri otrocih temeljni pripomoček za učitelje in starše, ki      bodo v njej našli primere, kako se lotiti in korak za korakom vzgajati čustveno inteligentne otroke. Vaje so primerne za starost otrok od 8 do 12 let.

  • Urša Rozman: Trening socialnih veščin, Melior, Educa
  • Katarina Kesič Dimic: Adrenalinske deklice, hitri dečki: svet otroka z ADHD, Melior, Educa

Gre za knjigo, ki jo recenzentka dr.Marija Kavkler priporoča vsem šolskim in drugim strokovnim delavcem, ki se srečujejo z otroki in mladostniki z motnjo ADHD ter staršem. Avtorica je namreč na zelo subtilen način predstavila teoretična spoznanja, približala številne konkretne stiske, s katerimi se srečujejo posamezniki z motnjo ADHD.

  • Otroci s posebnimi potrebami, izobraževanje in vzgoja otrok z motnjami v duševnem razvoju, Melior, Educa

  • Tatjana Ban: Otrok ustvarja igrarije, založba Tamaj
  • Tatjana Ban: Otrok ustvarja lutke, založba Tamaj
  • Tatjana Ban: Otrok ustvarja 3, založba Tamaj

Knjiga bo otrokom v pomoč in vzpodbudo pri razvijanju ročnih in ustvarjalnih spretnosti ter njihovemu razvoju ob pomoči staršev in vzgojiteljev. Je zakladnica zamisli za ustvarjanje izdelkov iz odpadne embalaže, naravnih materialov in predmetov, ki so v vsakem gospodinjstvu. Tematsko je knjiga razdeljena na več poglavij. V jesenskem času bodo otroci z njo odkrivali bogastvo jeseni in iz naravnih materialov ustvarjali okraske in figurice. V prednovoletnih dneh bodo izdelovali jasli, poletje pa si bodo morsko začinili z izdelovanjem jadrnic, ladjic, splava, ribic in še česa.

  • 80 iger za učenje tujih jezikov: Priročnik za učitelje tujih jezikov, založba Didakta

V priročniku je 80 iger za vse jezikovne stopnje (od A1 do C2). Razdeljene so glede na dinamiko, ki jo ustvarjajo v skupini, jezikovne elemente, ki jih učenci utrjujejo, in jezikovne spretnosti, ki jih razvijajo. Na začetku vsake igre je navedeno, koliko časa bo učitelj potreboval za pripravo in kakšne pripomočke potrebuje pri izvedbi. Sledijo natančna navodila za potek igre in primer. Igra se zaključi z drobno anekdoto iz resničnega življenja ali z nekaj zanimivostmi iz sveta znanosti. Igre so zasnovane tako, da so primerne tako za poučevanje odraslih, kakor tudi za poučevanje otrok. Čeprav je priročnik 80 iger za učenje tujih jezikov zasnovan na primeru poučevanja angleščine, ga lahko uporabimo tudi za poučevanje drugih tujih jezikov. V ta namen so na koncu priloženi prevodi angleških sklopov besedil. Učitelji drugih tujih jezikov se jih lahko poslužijo in igre priredijo glede na značilnosti drugih tujih jezikov.

  • Poigrajmo se slovensko : Učbenik za začetno poučevanje otrok, starih od 7 do 10 let, ki živijo v tujini in se učijo slovenščino kot tuji jezik.