Novosti za učitelje

  • Učenje učenja: kako učiti in se naučiti spretnosti vseživljenjskega učenja: priročnik za učence, dijake, učitelje, razrednike in svetovalne delavce – PONATIS, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
  • Ivana Petric Lasnik: Gremo naprej: Učbenik za nadaljevalce nakratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika

  • Šehič Denis: Veliki družinski atlas sveta, založba Modita
  • Rutar Leban Tina: Kakovost življenja otrok v šoli, Pedagoški inštitut