Splošno

Šolska knjižnica se vključuje v celotno vzgojno-izobraževalno delo z motivacijo za branje, izborom knjižnega gradiva in učenjem uporabe knjižnice. Navedene cilje uresničuje knjižničarka Zvonka Španger v sklopu ur knjižničnih informacijskih znanj, izvaja pa tudi naslednje aktivnosti: moja najljubša knjiga, knjižni cekar, knjižna čajanka, noč v knjižnici, izbor naj-bralcev, knjižničar za en dan, razstave v knjižnici, oktober – mesec šolskih knjižnic…

V šolski knjižnici se nahaja približno 11000 računalniško obdelanih enot knjižničnega gradiva za učence in učitelje. Naročeni smo na 40 naslovov revij in časopisov, od katerih je 10 naslovov namenjenih učencem. Te lahko učenci berejo v knjižnici.

V knjižnici imamo tudi „nabiralnik zaupanja“. Učenci, ki imajo v šoli kakršne koli težave (npr. nasilje sovrstnikov), imajo tako možnost, da napišejo, kaj se dogaja, ne da bi se izpostavljali.